NEI til etablering av oppdrettsanlegg i Kragerø, Stølefjorden

Store skader er påført miljøet vårt om gjennom mange år, store skader blir påført miljøet vårt i dag, og mest sannsynlig vil det også bli påført skader i morgen.
Oppdrettsnæringens herjinger har satt sine spor i flere områder av vårt vakre land. Min, din og kommende generasjoner, og ikke minst miljø/natur får lide av disse herjingene oppdrettsnæringen har fått og får lov til å utføre.

Nå er min egen «bakgård» truet. Det har lenge gått rykter om å etablere oppdrettsanlegg i sjøen i områdene rundt Kragerø. Vakre Stølefjorden har blitt plukket ut og saken har allerede rullet videre.

«Høyre foreslo å fjerne forslaget om havbruk/fiskeoppdrett i Stølefjorden fra kommuneplanen, men ble nedstemt..Arbeiderpartiet fikk flertall for fiskeoppdrett, og legger dermed til rette for den største miljøkatastrofen i Kragerø i nyere tid..»

Det er skremmende at det i det hele tatt blir diskutert. Nå begynner kampen om Stølefjorden og livet under vann.

NEI TAKK TIL OPPDRETTSANLEGG I KRAGERØ, STØLEFJORDEN

spacer

Leave a reply