NEI TIL LAKSEOPPDRETT I KRAGERØ

MULIGHETENE FOR ETABLERING AV OPPDRETTSANLEGG I KRAGERØ PÅGÅR ENNÅ. DE LOKALE MED FLERE KJEMPER I MOT

Sørsmolt har søkt om en visningstillatelse som innebærer at dem kan sette et ordinær oppdrettsanlegg i åpne merder i sjøen. Ønsket til Sørsmolt er å etablere dette i Stølefjorden som er en liten fjord i havgapet i Kragerø.

Sørsmolt er en bedrift i Kragerø som driver med oppdrett av smolt til lakseproduksjon.

Opptil 780 tonn produksjon tillater visningstillatelsen og oppdrett i et slikt omfang vil by på problemer med store utslipp og alle de andre problemene som rømninger, spredning av lusemidler og lakselus. Så skal det heller ikke glemmes ting som at tilgjengeligheten blir begrenset i fjorden, støy og lys fra anlegget, eiendomsverdier i nærområdene vil få utslag.

Rådmannen har lagt inn et område for havbruk i Stølefjorden, i tråd med planene til Sørsmolt om etablering av lakseoppdrett, dessverre ble det flertall for at forslaget om havbruk i Stølefjorden skulle bli med i den videre høringen.

Området det handler om ser dere på kartet under.

Foto: Kartet er utklipp av informasjonsfilm, Stølefjordens venner

Sørsmolt fikk avslag av Fiskeridirektoratet i første runde på sin søknad om konsensjon for et visningsanlegg i Stølefjorden.

Sørsmolt valgte etter massivt press og mostand fra flere hold å skrinlegge planene om et oppdrettsanlegg i Stølefjorden.

Ordfører i Kragerø Jone Blikra som først var svært positivt til Sørsmolt sine planer, mente nå at det både var klokt og riktig av Sørsmolt sin avgjørelse å droppe planene.

Planene til Sørsmolt var alt fra skrinlagt. Direktoratet avviste Sørsmolt sin klage, som innbar et fortsatt nei for et visningsanlegg.

På tross av kun negative høringsuttalelser, holder rådmannen fast på forslaget om å sette av et område til havbruk i Stølefjorden og om kort tid skal dette nå avgjøres.

At saken har utviklet seg slik den har er vanskelig å forstå.
Her må det jobbes med informasjon helt til saken kommer opp i Kommunestyret i Februar.

STØLEFJORDENS VENNER som er en Facebook gruppe med Niels Kristian Axelsen som initiativtaker er en gruppe der målet har vært å dele informasjon, og samarbeide om å forhindre etablering av lakseoppdrettsanlegg i Stølefjorden, Kragerø kommune.

Folkene bak denne gruppa, de lokale, hytteeiere, næringsliv med mer har tydelig sagt sine meninger om denne saken og det er ingen tvil om at havbruk i Stølefjorden IKKE er ønsket.

Det er så mange som både har, og som står på for denne saken. Representant fra MDG Kragerø med andre har vist stor faglig kunnskap og stått på med viktig info, mens andre har tatt ulike initiativ. Det er stort å både lese og høre folk sitt syn på saken og ikke minst at man står på for et felles mål, nemlig å bevare Stølefjorden med sitt innhold slik den er.

Stølefjordens venner samlet inn penger i løpet av kort tid til å få laget en informasjonsfilm for å belyse konsekvensene for natur og miljø i Stølefjorden dersom Kragerøs politikere avsetter et område i denne fjorden til kommersiell havbruksnæring.

På bildet under ser dere der anlegget kan bli etablert. Rett utenfor en av mine favoritt plasser på jakten etter sjøørret i Kragerø, og som er en av de fjordene jeg følger ekstra nøye med på sjøørretene sine gytevandringer i de flere bekker som har sitt utløp og er tilknyttet Stølefjorden.Vi er heldige som har et fantastisk sjøørretfiske langs kysten av Kragerø og Stølefjorden er en av de bedre sjøørretfjordene vi har i våre områder. Sjøørret er bare en av mange ting man må både tenke på og ta et ansvar for å bevare, men mitt hjerte til sjøørreten kobles stadig inn da en lusespredning langs kysten av Kragerø kan være katastrofal med forferdelige konsekvenser for bestanden. Dette gikk vi tidlig ut å advarte mot i media da ryktene om et eventuelt anlegg var på gang.

Det er jo ingen hemmelighet at oppdrettsnæringen har påført enorme skader på flere måter langs vår vakre kyst, fjorder og ikke minst mye av det som lever under vannlinjen i store deler av landet vårt i mangfoldige år. Disse herjingene med vårt miljø og vår natur pågår også i dag, og de som lider av dette kan ikke bruke ord til å si ifra. De som lider av disse herjingene påført av oppdrettsnæringen både dør og forsvinner.

Jeg må si at denne saken her i Kragerø er både spesiell på flere områder som bør komme frem i lyset, noe jeg er sikker på at det vil gjøre, men for øyeblikket handler det om å sammen forhindre at Kragerø Kommune gjør en tabbe for historiebøkene.

NEI TIL OPPDRETTSANLEGG I STØLEFJORDEN, KRAGERØ

Gi din signering https://www.opprop.net/nei_til_oppdrettsanlegg_i_stolefjorden_kragero?u=1146045&s=58387721&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR0-52NNtuV7Ol2Yb-J1rUxg_b0GFneBpqaybFJGNpcUFZ_hIsAi-b-K0xc

Ole Martin Gilbu


spacer

Leave a reply