Sjøørretfiske om våren

Det er delte meninger om hva som betegnes som den beste årstiden for å fiske sjøørret. Våren er for mange en soleklar favoritt. Hvorfor?

Etter mørke og kalde vinterdager blir dagslyset lengre for hver dag. Solen varmer og vanntemperaturen vil sakte stige igjen. I takt med dette øker aktivitetsnivået til sjøørreten, og med stadig mer liv i byttedyrene ligger alt til rette for mye moro. Børstemark, loppefest og reker som igjen kommer sigende opp på grunnere vann lokker også til seg sjøørreten.

I tillegg er det mange fiskere som finner veien ut for å fiske etter sjøørreten igjen etter noen kalde og fiskefrie måneder. Jeg personlig synes alle årstidene er bra, så lenge man tilpasser seg både fiskemessig og valg av fiskeplasser. Når det er nevnt så er det liten tvil om at våren med stigende temperaturer gjør noe med oss fiskere.

I dette innlegget tenkte jeg å skrive litt om mitt vårfiske etter sjøørret. Jeg vil skrive litt om utstyret jeg bruker, valg av fiskeområder og tankeganger med mer. Bare så det er nevnt så vil de ulike årstidene med sjøørretfiske variere stort ut i fra hvor i Norge man befinner seg. Jeg bor på grensa mellom Telemark/ Agder og har mine fiskeplasser fra Tønsberg til Kristiansand. Fokuset i dette innlegget blir derfor mitt fiske i disse områdene.

Jeg begynner med fiskeplasser og fremgangsmåter, før jeg går inn på fiskeutstyr og annet lenger ned i innlegget. Vi kjører på.

TID FOR VÅRFISKE

Det blir ofte sagt og skrevet at sjøørretene oppholder seg innaskjærs om våren. Det er mye sant i det, men det er greit å vite at det er muligheter for å fange sjøørret i de ytre delene også i disse tider. Når det er nevnt så vil det være enklere å treffe på fisk litt innover i systemene. Tilgang på føde for fisken er alltid viktig. I kaldt vann er det også andre ting som spiller inn. Søk opp og les mer om blant annet prosessen osmose.

Senest for noen dager siden, 27. februar ble det tatt bra med fisk i en liten bukt helt ute i havgapet her i mine områder. Med en vanntemperatur på 2,5 grader, og høyt saltinnhold. Ikke noe spesielt unormalt at slikt skjer, men greit å tenke på for dere som ofte leser at det kun er innaskjærs som gjelder i de kaldere tidene. I de ytre delene kan man være heldig å få oppleve gode fiskeopplevelser også i de kalde månedene.

Ofte er fiskene man får ute på slike plasser av bra kvalitet, såkalte overspringere. Støinger, som man oftest treffer på innaskjærs i disse tider er også fullt mulig å få i de ytre områder. Jeg vil nok si at flertallet der ute så tidlig er overspringere.

Hva menes med støing og overspringer ? Se film her https://youtu.be/e4PpyHmc9zQ?t=161

NB. Husk at fiske utenfor utløp av bekker, elver og diverse brakkvannsområder er lovregulerte. Sjekk ut dette før fiske ved nye fiskeplasser. Dette varierer, så det er ditt ansvar som fisker å sette seg inn i før man begynner å fiske.

For meg er det tidlige vårfisket så og si likt som vinterfisket mitt. Det er lett å la seg lure av milde dager der sola gir en følelse av skikkelig vår. Det er fortsatt vinter i vannet, og temperaturene er lave. Dager med sol kan det være verdt å dra innom noen bukter litt utpå dagen. Særlig plasser med mudderbunn og lignende er ofte svært gode fiskeplasser en periode nå.

På bildet over ser dere en av mine fiskeplasser utover nå. En litt avskjermet bukt ute i havgapet. Ved pkt1 er det mudderbunn og ikke så dypt vann. Dager med sol og gjerne litt utpå dagen kan man spotte sjøørreter her inne. Det jeg ofte velger å gjøre da er å sitte å følge med litt for å se om fiskene er aktive eller holder seg mye i ro. Det er lettere å legge en plan ut i fra den lille infoen man får ved å observere fiskene. Er fiskene aktive fisker også jeg aktivt og dekker over hele området. Er fiskene mindre aktive, da roer jeg meg ned og konsentrer meg heller om å legge korte kast der jeg jobber meg ut mot fiskene.

Ved pkt2 fisker jeg ofte når tidevannet får det til å strømme litt inn i bassenget. I åpningen og litt innover er det mye ålegress. Særlig i overgangen fra ålegress til mudderbunn, hvor det er en liten fordypning, får jeg stadig fisk.

GLIMT AV FISKEPLASSEN

Bildet under viser en plass jeg fisker mye ved inne i fjorden når isen slipper tak. Jeg har jevnlige turer ditt utover våren.

Dette er fiskeplasser som nevnt litt innover i fjorden. Her er vannet ofte litt brakkere og kan huse bra med fisk. Pkt1 er det knehøydedybde ut til kanten der det blir dypere. Jeg vader meg ut på sand, og det er ålegress der det blir dypere. Her liker jeg meg nettopp på grunn av ålegresset og kanten fra grunt til dypere vann. På en slik plass vader jeg meg aldri helt ut til kanten. Ofte følger fisken med litt inn på sanden før den biter. Jeg begynner som regel på en side og fisker tvers over først. Alt handler om fremgangsmåte for å skremme minst mulig fisk som eventuelt oppholder seg i kanten.

Pkt2 er en plass som ofte lever meget bra fiske. Her er det litt dypere, og ofte må man litt ned i vannlaget for å få fisk. En spennende plass når isen slipper tak, men også når vanntemperaturen har fått steget en del.

Pkt3 er det grunt vann med variert bunn langs svaberget inn mot en liten bukt. Med kort vei til dypere vann, er dette en typisk plass jeg legger ned litt tid. Her kan man ofte se fisken svømme tett på land, derfor velger jeg alltid å fiske langs land inn mot den lille bukten.

Jeg velger aldri å begynne i bukten, men heller jobbe meg inn mot den ettersom det kan stå fisk helt inne i hjørnet. Dette er en helårsplass for meg, men våren spesielt leverer bestandig.

Bildet under viser en ny plass innover i fjorden, med kort vei ut til åpent hav.

Her ved pkt 2 og 3 er det ofte best fiske når vanntemperaturen har steget litt og fiskene har blitt mer aktive. Ved tidlig vårfiske når vannet er kaldt har jeg stadig opplevd at det kommer fisk inn på grunt vann i korte perioder. De siger ned på dypere vann igjen relativt fort. Slike korte perioder der de er inne på grunnere vann er ganske normalt i vintermånedene. Da gjelder det å være tålmodig og håpe på at det kommer fisk inn.

Det som er den store forskjellen fra vinterfisket til vanntemperaturen stiger er at man oftere treffer fisk i løpet av en dag, enn når vanntemperaturen er lavere. Dette speiler igjen dette med aktivitetsnivået til sjøørreten.

Pkt 1 leverer så og si alltid noen dager etter isen har gått. Her er det grunt med mudderbunn som har noen fordypninger. Ved plasser som dette fisker jeg svært godt. Særlig dager der solen får jobbe litt.

På slike plasser kan man ofte treffe på samlinger av fisk. Jeg fisker derfor alltid effektivt over hele bukten. Det er ikke uvanlig at man nesten må treffe disse samlingene rett i «hodet». Hvis man bommer med et par meter får man ingenting. Andre ganger kan man lande med fluesnøret over samlingene, noe som ofte resulterer i at man skremmer dem.

Filmklippet under omhandler en slik samling av sjøørret.

Om jeg observerer vak eller annen bevegelse, fisker jeg meg alltid ut i retning fiskene med korte kast. Dette er mye bedre enn å dra ut for mye line, som igjen kan resultere i at du feilberegner der du kaster over fiskene. Fisk alltid gradvis inn mot der du har observert eller tror fisken befinner seg.

En annen viktig ting nå denne årstiden er å ikke være redd for å fiske på for grunt vann. Sjøørretene kan nemlig oppholde seg eller bevege seg på svært grunt vann i disse tider. Ja faktisk på plasser du kanskje tenker at der er det ikke mulig å fiske.

Dette var et lite utvalg av fiskeplasser jeg oppsøker om våren og tankene rundt dem. Som jeg ofte har nevnt tidligere, i både film og her på nettsiden, er det å ha kunnskap om både fiskeområder og sjøørreten viktig. Dette for å øke sjansene for å finne fisken til de ulike årstidene. Stort sett under vårfiske handler det om å finne fiskene. Når man finner de på denne tiden av året er de sjeldent vanskelig å be. Det er først litt utpå våren når vanntemperaturen har steget litt at man kan få perioder med svært selektiv og vanskelig sjøørret.

Når disse periodene kommer kan man fort bli frustrert. Noen prøver absolutt alle fluene de har i sine bokser, mens andre reiser hjem. Et godt tips er å prøve å observere hva fisken beiter på. I tillegg kommer dette med oppsett av fortommer osv. inn, som det nettopp i slike perioder kan ha en betydning.

Ofte når man ser vakende sjøørret er det ikke alltid tørt de tar. Det kan være små byttedyr, yngel av ulike slag med mer de tar under vannfilmen. Det kan oppleves som om de tar noe som liggende på vannfilmen.

Når de tar tørt, har jeg alltid gjort det enkelt med å bruke blant annet Griffiths Gnat. Palmermygg som den ofte kalles. Det kan i perioder være svært effektivt. I enkelte områder langs kysten finner man blant annet maurtuer tett ved vannet. Bambletraktene rett ved min egen bakgård har vi en del maurtuer som er plassert i skrenter rett ved fjorden. Når tiden er inne for blant annet flyvemaur, kan man oppleve artig fiske i de områdene. Verdt å sjekke ut om du har lignende i dine trakter.

TIPS TIL FISKEPLASSER NÅ TIDLIG VÅR
 • Oppsøk grunne bukter, gjerne med mudderbunn og kort vei til dypere vann.
 • Områder med mørkere bunnforhold.
 • Bukter eller strender med markante marbakker.
 • Ligger det is i en bukt på morgenen, reis tilbake litt utpå dagen etter at solen har fått jobbet litt. Har isen forsvunnet kan den lille temperaturforandringen inne på grunt vann være avgjørende.
 • Prøv flere fiskeplasser og få oversikt over dine fiskeområder. Finner du fisken, kan det ofte være bra flere dager i strekk i samme området.
 • HUSK ALLTID: Fiske utenfor utløp av bekker, elver og diverse brakkvannsområder er lovregulerte. Sjekk ut dette før fiske ved nye fiskeplasser. Dette varierer, så det er ditt ansvar som fisker å sette seg inn i før man begynner å fiske.
FREMGANGSMÅTER OG ANDRE TIPS
 • Observer når du kommer frem til ny fiskeplass. Se etter vak, eller annen bevegelse.
 • Er fiskene aktiv på grunt vann, fisk aktivt, men tillat deg å legg inn noen pauser. Disse pausene har ofte vist seg å gi fisken ny interesse når du begynner å fiske igjen. Er fisken mindre aktive, fisk deg i retning mot dem. Begynn med korte kast, der du jobber deg nærmere inn mot fiskene for hvert kast.
 • Skulle du skremme en samling med fisk på grunt vann, prøv å se hvilken vei de svømmer. Man ser gjerne plog etter de når de svømmer bort. Legg et kjapt kast noen meter foran der de har satt kursen. Ofte får man kun en sjanse.
 • Husk alltid å fisk av langs land og ikke vær redd for å fiske for grunt. Du kan bli overrasket hvor grunt egentlig sjøørreten kan oppholde seg.
 • Varier på inntrekk. Tidlig på våren er det fortsatt vintertemperaturer i vannet, men ikke vær redd for høy hastighet på inntrekk. Ordet variasjon er et nøkkelord.
 • Fisk kastet helt inn. Når flua er foran deg legger du stangen ned til siden og drar fluen inn på siden av deg.
 • Har du følgefisk eller observerer fisk som svømmer rett foran deg, ta å avvent litt med å legge et nytt kast. Ofte på litt finere fisker får man kun en sjanse, og da er det lurt å avvente et nytt kast så man unngår å skremme fisken.
 • Observerer man store fisker eller vet at det er gode muligheter for større fisk, løft opp fluen et stykke foran deg. Dette er for å forhindre å skremme fisken.
 • Legg om tankegangen og fremgangsmåten om du er på jakt etter større fisk. De små fiskene biter gjerne på det meste, og er ikke så lettskremte.
 • Ofte er de dagene med roligere vær de beste fiskeforholdene mens vanntemperaturen fortsatt er lav. I takt med høyere vanntemperatur blir mer pålandsvind og røffere vær mer effektivt.
 • Varier størrelsen på flua. Ha heller litt mer fokus på hva du velger av størrelse på flua enn fargevalg.
 • Viktigste tipset av dem alle er kose deg på tur. Resultatene kommer når man minst venter det og stressfiske fører nesten aldri noe godt med seg. Nyt naturopplevelsene og plei den herlige lidenskapen vi har for fiske.

Dette var litt om fiskeplasser og tankeganger. Jeg har alltid vært for å ikke gjøre fisket mer komplisert enn man må. Når det er sagt, er det perioder der erfaring og kunnskap gjør at man øker sjansene for fangst betraktelig.

Når man har fisket mye, i forskjellige forhold og i de ulike årstidene får man med tiden bygge seg opp gode erfaringer. Da erfaringer som kanskje er med på å gjøre at du tar noen valg som gir deg den lille fordelen. Alt man kan ta til seg av egne erfaringer er man tjent med. Ta et eksempel med det å dele fiskeplasser. Jeg deler gladelig fiskeområder som kan være bra til folk som spør. Jeg deler svært sjelden de eksakte spottene i disse områdene. Dette er nettopp for at de som er nye innenfor dette fisket får mye mer igjen for å lære seg å finne selve spottene på egenhånd. Verken andre eller meg selv som har lang erfaring innenfor dette fisket, blir noen gang ferdig utlært. Vi har fått igjen for å legge ned mye tid i å utforske, prøve og feile.

Bruk alltid tips og råd fra andre, men bruk det sammen med dine egne tanker. Da er jeg sikker på at utviklingen og gleden av ditt eget fiske blir mye sterkere.

VALG AV FISKEUTSTYR – MITT FISKEUTSTYR

Da er vi kommet til valg av fiskeutstyr. Det er et hav av utstyr å velge mellom og som så mye annet er det delte meninger om hva som er best, bra nok og ikke minst hva man egentlig trenger.

Jeg bruker stort sett fluestenger fra 9′ til 9’6 i #6 og #7. Det er gode valg av stenger til sjøørretfiske. Fluestenger jeg bruker fast ser man her

Loop Cross SW 9′ #7 – Se stangen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/loop/186456/loop-cross-sw-9-0–hash-7-fast-action–4-delt

Vision Merisuola 9′ #7Se stangen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/vision/232329/vision-merisuola-graphene-fluestang

Guideline LPX 9’3″ #7 Coastal – Se stangen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=133126 9265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/guideline/229002/guideline-lpx-coastal-9-3–hash-7-4-delt–enh%C3%83%C2%A5nds

Loop Cross SX 9′ #6 – Se stangen her

https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/loop/206801/loop-cross-sx-fastaction–4-delt

Uten å fordype meg om dette med valg av fluestang, er det slik at det ofte handler om ulike preferanser innen bruksområde, favorittaksjon og følelser. Aksjonen på en fluestang forteller deg hvordan den bøyer seg under belastningen. Dyp/helaksjon bøyer seg dypt ned i stangen, også ved lavere belastninger. Så er et punkt toppaksjon der nesten bare ytre del av stangen bøyer seg ved lav belastning.

Raske stenger som jeg selv bruker til mitt kystfiske kan man si har en kort slaglengde, eller si det slik at den har kort arbeidsvei med tanke på hvor du legger inn stoppene under kastingen. Ofte er raske stenger en del mer krevende å kaste med for nybegynnere innen fluekasting, nettopp fordi de ikke godtar feil i kasteteknikk like godt.  Så i takt med utviklingen av din kasteteknikk så vil man se at man vil takle de ulike aksjonene på fluestenger en del bedre.

Vi skal komme tilbake med et eget og mer utfyllende innlegg rundt dette med fluestenger senere. Det viktigste i det hele er å finne en stang man trives med som passer det type fiske man skal bedrive, og ikke minst få tilpasset line best mulig til den aktuelle stangen.

FLUELINER

Jeg bruker stort sett et fast linemerke i synkegrad Fast Intermediate året rundt. Mye fordi det er en line jeg har fisket med i mange år, en line jeg har lært meg å kjenne og som passer mitt sjøørretfiske perfekt. Utenom dette har jeg en flyteline som blir brukt noen få ganger i løpet av året. Slow Intermediate har jeg til de grunnere områdene, og til mer hengefiske. Nå skal det sies at jeg også fisker med Fast Intermediate på svært grunt vann med gode resultater. Alt handler om hvor rolig du ønsker å fiske.

Airflo Ridge Clear Fast Intermediate #7/8 – Se linen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/airflo/200119/airflo-ridge-delta–hash-7-8-fast-intermediate-clear

SA Sonar Stillwater Camo Clear Int #7 – Se linen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/scientific-anglers/209430/sa-sonar-stillwater-camo-clear

På stangen 9′ #7 med Fast Intermediate oppsett bruker jeg gjerne de dagene der vinden står på rett inn på mine fiskeområder og når jeg oppsøker plasser utaskjærs. Ved mye bevegelse i vannet, og for å fiske av ulike kanter fra grunt til litt dypere vann, er en Fast Intermediate line perfekt. Eventuelt kan en synkeline være greit å ha ettersom man kan fiske av dypere partier mer effektivt. Dette kan være lurt å ha i bakhodet ettersom sjøørretene kan trekke dypere.

9′ #6 med Intermediate bruker jeg gjerne de dagene jeg observerer vak eller fisker som svømmer inne i grunne bukter. Med Slow Intermediate fisker jeg fint på vakende fisk og til litt mer «hengende» fiske. Med andre ord når jeg ønsker at flua skal henge en del i vannet med lange pauser i inntrekket, eller ha lengre daletid. Flyteline brukes noen få ganger i løpet av året, da selvfølgelig når det er overflatefiske som gjelder med tørrfluer. Som allround flueline til alle årstidene hadde jeg selv valgt Fast Intermediate.

Guideline Coastal Evolve Slow Int #7 – Se linen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/guideline/208268/guideline-coastal-evolve-wf–hash-7-slow-intermediate–32m

Vision XO Flyt – Se linen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/vision/184043/vision-xo-wf–hash-6-flyt

FORTOMMER

 Man kan enten lage egne fortommer eller kjøpe såkalte ferdigtaperte fortommer. Jeg selv lager svært sjeldent egne fortommer. Jeg gjorde det mye før, men har gått over til å kjøpe de ferdigtaperte. Mitt oppsett er ganske enkelt. På min #7 stang med Fast Intermediate line har jeg som regel en ferdig 9′ tappert fortom som går ut til 0,26mm, deretter alt fra 50 cm til 1 meter 0,25mm spiss. Et oppsett jeg stort sett bruker hele året, men dette justeres selvfølgelig litt ut i fra blant annet værforholdene, fiskemetode og fluevalg. Ved tyngre fluer i enden eller mye vind har jeg som oftest kun 50 cm spiss fra den ferdigtaperte fortommen. Jeg bruker heller ikke for tynn spiss ved fiske med tyngre fluer.

Ved klart og rolig vann kan jeg velge en del lengre spiss. Gjerne en 12` fortom ut i 0,25mm med alt fra ca 80 cm – 1,5 meter spiss som ender ut i 0,23mm. Ja faktisk helt ned i 0,17 ved enkelte tilfeller der sjøørreten har vært svært selektiv og sær. Sære sjøørreter vil man alltid oppleve i perioder litt utpå våren. Jeg liker at fortommene er litt tynnere til enkelte fluer og fiskemetode ettersom flua får en mer «livlig» gange. Om det spiller noen rolle kan man sikkert diskutere som alt annet, men i mine tanker liker jeg å tro det. Fortom og fluevalg har også noe å si når det kommer til kastingen din. Det får vi komme inn på en annen gang.

FLUESNELLE

En god brems på snellen er viktig for meg. Nå er det slik at i mine deler av landet er det ikke hverdagskost å få sjøørret i sjøen der bremsen får herjet litt, men det skjer til tider. Det er i de øyeblikkene det skjer at man er glad for å ha en god og jevn brems. Mange av de finere overspringere jeg har fått opp med årene og som har valgt å reise litt utpå med backingen har gitt bremsen på snellene mine litt å jobbe med. Ved loppefiske med tynnere fortom, særlig på våren og når de finere fiskene har tatt flua, er en god og jevn brems kjekk å ha. Husk alltid vedlikehold på snellen og på fiskeutstyret generelt. Saltvann tærer på

Vision Merisuola #7-8 – Se snellen her

https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/vision/210789/vision-merisuola–hash-7-8-premium-fluesnelle

Guideline Vosso #6/8 – Se snellen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/guideline/220787/guideline-vosso-reel–hash-6-8-glossy-slate-black

Hardy Ultralite MTX-S #7/8/9 – Se snellen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/hardy/217550/hardy-ultralite-mtx-s-reel–hash-7-8-9

LINEKURV, VADESTAV OG HÅV

Linekurv og vadestav er selvfølgelig med på tur som alltid. Linekurven er et viktig hjelpemiddel. Beskytter fluelinen, lettere å forflytte seg bortover mens man fisker, og er et must når man vader. Istedenfor at fluelinene synker ned rundt beina dine, går ned i tang og blir skylt rundt av dønninger så ligger den heller fint i kurven. Et godt tips er å ha litt vann i bunn av kurven.
Vadestaven er ikke noe man MÅ ha, men anbefaler det om man har fiskeplasser hvor mye vading er nødvendig. Særlig områder med mye store stein osv.

Håv er kjekt å ha. En ting er at en håv er et godt hjelpemiddel for å sikre fangsten din. Det er også et viktig hjelpemiddel blant annet til bruk ved fiskene man skal gjennutsette. Ved å velge en bra størrelse på håven får man fisken fint inn i håven, og kan holde fisken i vannet før man eventuelt skal ta et bilde, eller slippe tilbake. Ved å velge knuteløs eller gumminett er man mest skånsom med fisken.

Linekurv – Se her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/linekurvdk/118207/markedets-beste-linekurv-superpris

Orvis Basket – Se kurven her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/orvis/114601/orvis-durable-stripping-basket

Scierra vadestav – Se her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/scierra/115522/scierra-wading-stick–sort-vadestav

Greys m/ gumminett – Se håven her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/greys/198986/greys-gs-scoop-h%C3%83%C2%A5v-large-matt-s%C3%83%C2%B8lv

VADEUTSTYR & BEKLEDNING

Årstiden vi er i nå bærer fortsatt preg av kalde dager, og det kan fortsatt komme kulde. Det å fryse på fisketur ødelegger mye av gleden. Derfor er det ekstra viktig å kle seg både godt og riktig. På markedet nå er det så mye bra bekledning og hjelpemidler.
Innerst mot kroppen er det ull (Merino) som gjelder for min del. Longs, trøye og sokker av ull. Går ikke inn på noen spesielle merker nå, men er avhengig av bra kvalitet. Dette med bekledning tilpasser jeg selvfølgelig til de stigende temperaturene utover våren, og til hvor mye jeg skal bevege meg i løpet av dagen.

Kan nevne at det er lurt å bruke personalet i butikkene for god hjelp med dette. De er som oftest oppdatert, og kan hjelpe deg med riktig valg av bekledning.

Etter at innerste delen av kroppen er dekket, er det på med en fleece Bib. Denne dekker kroppen fra bunn til topp.
Deretter på med en tynn vadejakke/ skalljakke som er vindtett.
Lue og caps er ikke bare bra for å varme ørene og skygge for solen, men også litt sikkerhet med tanke på fluekastingen. Du dekker hode og litt av nakken. Bremmen på caps sammen med solbriller er med å beskytter øynene. Verdt å tenke litt på

Hansker er aktuelt en stund til – Tips til hansker https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/guideline/184737/guideline-fir-skin-fingerl%C3%83%C2%B8se-vanter-komfortable-fiskevanter-med-titan

Solbriller – https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/search?q=solbriller

Luer – https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/search?q=Luer

Vannet er fortsatt kaldt en stund til og beste vadebukse til bruk i kaldt vann er uten tvil neopren-vadere. Jeg er selv i såpass mye bevegelse hele tiden at jeg heller bruker pustende vadere. En neopren-vader er ikke et gunstig valg om man går og beveger seg en del. Velg pustende vadere til allsidig bruk, og tilpass innerplagg/ undertøy ut i fra aktivitetsnivået ditt. Om du vet du skal stå mye stille i vannet når temperaturen er lav, sjekker du selvfølgelig ut neopren.

Vadebuksen jeg bruker er en Simms G3 vadebukse – Se vader her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/simms/198448/simms-g3-guide-stockingfoot-l-cinder

Vadesko bruker jeg selv sko med vibram såle. Se her

Simms Flyweight m/ Vibram Idrogrip såle – Se skoene her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://Simms%20Flyweight%20Boot%2012%20Med%20Vibram%20Idrogrip%20s%C3%A5le

Loop Anorakk – Se jakka her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/loop/223160/loop-anorak-warm-yellow-l-stormtett-og-lett-ytre-skalljakke

Simms ProDry jakke – Se jakka her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/simms/228742/simms-prodry-jacket-stream-l-varepr%C3%83%C2%B8ve-slitesterk-fritidsjakke

NY – Vision Vector jakke – Se jakka her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/vision/232199/vision-vector-jakke-l-blue

Vision Scout 2.0 – Se vadebuksen her https://track.adtraction.com/t/t?a=1301793022&as=1331269265&t=2&tk=1&url=https://www.skittfiske.no/vision/222403/vision-scout-20-stockingfoot

FLUEVALG

Tankene mine rundt valg av fluer til sjøørretfiske kan man lese om i linken under.

Sjøørretfiske – Fluevalg, enkelt eller komplisert ?

SJØØRREFISKE KURS ELLER EN GUIDET DAG LANGS KYSTEN ?

Jeg arranger kurs med fokus på sjøørretfiske. Om det er helg eller i en ukedag, vi finner dato og tid sammen. Det samme gjelder en guidet dag langs kysten, hvor vi besøker mange forskjellige plasser med gode muligheter for fangst av sjøørret. Fiskeområder planlegger vi sammen fra Sandefjord i Vestfold & Telemark, til Lillesand i Agder.

Ta kontakt på epost eller telefon for mer informasjon og påmelding: Fiskejegeren@hotmail.no

Da var jeg ved veis ende. Det svir i fingrene og tastaturet er varmt. En ting er sikkert, og det er at det er moro å formidle sjøørretfiske. Da spesielt til nye som har fått interesse for dette fisket.

Jeg vil avslutte med å ønske dere alle en knallflott vårsesong. Det er like før våren kommer for fullt, og er det en ting jeg kan love dere, er det at sjøørretene kvikner til for fullt snart. NYT ALLE TUREN

SKITT FISKE

OLE MARTIN GILBU

spacer

Leave a reply