Min Bakgård – Sjøørretfiske i Kragerø


Sjøørretfiske langs kysten av Kragerø kan by på store opplevelser året rundt. Om man går langs svaberg, strender, eller prøver fiskelykken fra båt utover i skjærgården. Her lurer det mange spennende fiskeplasser.

Alle årstidene har sin sjarm langs kysten av Kragerø. I de forskjellige årstidene forandrer sjøørretfiske seg, men ved å velge de rette fiskeplassene, øker muligheten for å fange en sjøørret.

Gode områder for sjøørretfiske i Kragerø er:

Jomfruland nasjonalpark: Øya kan by på et svært godt sjøørretfiske fra april til oktober, men også fine muligheter på vinterstid. Her er det også gode muligheter for fangst av havabbor på sommeren og seinsommeren.

Portør:  Portør byr på spennende sjøørretfiske året rundt. Du kan fiske ute ved svabergene, men det er buktene som oftest leverer det beste fisket. I noen av de litt avskjermede buktene, og ved flere av de mange kanalene, kan man spotte sjøørret som svømmer over de lyse bunnforholdene. 

Stølefjorden: Full av gode fiskeplasser, og blir ansett som et av de beste områdene for sjøørret i Kragerø. Her har man muligheter for gode fangster hele året. Spesielt vinterfiske kan være spennende.

Skåtøy: Øya har mange gode fiskeplasser i form av små og store viker og svaberg med små skjær innenfor kastehold. Muligheter for sjøørretfangst rundt hele øya. Et godt tips er plassen som heter Hesttangen.

Stølefjorden: Full av gode fiskeplasser, og blir ansett som et av de beste områdene for sjøørret i Kragerø. Her har man muligheter for gode fangster hele året. Spesielt vinterfiske kan være spennende.

Kilsfjorden: Har mange spennende fiskeplasser, og kan by på godt fiske hele året. Vinterstid legger det seg ofte is i deler av fjorden. Finner man små bukter, grunner eller lignende, så er det verdt å prøve. 

LEI EN GUIDE

FOR Å FINNE DE RETTE FISKEPLASSENE KAN DU LEIE EN ERFAREN GUIDE VED Å TA KONTAKT HER

VI ARRANGERER OGSÅ FISKETURER – HELE ÅRET!  LES MER HER

(Har du spørsmål ang. fiskeutstyr, trenger du råd og tips? Vi hjelper deg gjerne.) 

Sjøørretfiske til alle årstider

VÅR – Høytiden for sjøørretfiske

Våren forbindes for mange som en høytid for sjøørretfiske. I takt med stigende vanntemperaturer øker aktivitetsnivået til sjøørreten. Det blir mer liv i byttedyrene med blant annet fiskeyngel, kutlinger, børstemark og reker. Rekene kommer nemlig opp fra dypere vann i disse tider. Når vanntemperaturen har steget litt begynner sjøørreten å bevege seg utover fra de innerste kystområdene etter vinterens lave vanntemperaturer. Da kan man finne sjøørreten over litt større områder.

SOMMER – Spennende fiske om natten

Nå har vanntemperaturen steget og sjøørreten trives nå best i de ytre kystsonene. Sjøørreten er svært aktiv, og kan fiskes etter både grunt og dypt. Ved høye vanntemperaturer på sommeren så er det ofte på litt dypere vann man finner sjøørreten. Marbakker og grunne områder med raskt tilgang på dypere vann er gode fiskeplasser nå. Små holmer og skjær med mye bevegelse i vannet er alltid lurt å fiske i nærheten av. Nattfiske om sommeren kan være spennende da sjøørreten gjerne trekker inn på grunne områder på jakt etter mat.

Kysten av Kragerø huser også havabbor, og det er gjerne når vanntemperaturen er høy at man kan fange en slik.

HØST – Spennende tid, både langs kysten og i bekk

Høsten er den tiden på året der sjøørreten trekker inn mot sine gytebekker. Det kan nå samle seg store mengder fisk i bukter og områdene rundt forskjellige bekker. NB. Husk at fiske utenfor utløp av bekker, elver og diverse brakkvannsområder er lovregulerte. Sjekk ut dette før fiske ved nye fiskeplasser. Dette varierer, så det er ditt ansvar som fisker å sette seg inn i før man begynner å fiske. Slike fisker som venter på å få kommet på bekken er viktig blir gjenutsatt så skånsomt som mulig. Disse skal opp å gyte i bekkene sine, som igjen gir grunnlaget for det sjøørretfiske vi har. 

Når det er nevnt så kan høsten gi et fantastisk sjøørretfiske. Da etter de feite og spreke sjøørretene vi kaller overspringer. Dette er sjøørret som ikke skal på bekkene for å gyte og er de fiskene vi jakter etter om høsten.

Usikker på forskjellen ? Se film her med litt om fang og slipp, og forskjellene mellom gytefisk, støing og overspringer.

VINTEREN – Spennende og krevende 

Sammen med mørkere og kaldere tider er det mange sportsfiskere som setter sjøørretfiske på pause i påvente av våren. Det er det ingen grunn til å gjøre. Vinteren kan by på fine fiske og naturopplevelser. 

Sjøørret kan man fange både i de indre og ytre delene av skjærgården om vinteren. Det som er greit å nevne er at ved de ytre og saltere områdene nå kan det være lenger mellom fiskene. Når man først får en fisk der er det ofte fisk av god kvalitet.

Når vanntemperaturen faller om vinteren så bør man oppsøke brakkere vann. Vann med lavere saltinnhold vil ofte levere et bedre fiske med tanke på å oftere få fisk. En ting man bør huske på er at i slike områder kan det samle seg en del samlinger av mindre fisk. De mindre fiskene takler det salte vannet dårligere enn de større individene.